PREZENTARE GENERALĂ A OPERAȚIUNILOR DIGI COMMUNICATIONS ÎN MARTIE-MAI 2020

Bucuresti - 25 iunie 2020 -

•    Operațiunile Digi Communications Group au generat rezultate robuste

•    Digi România: complementaritatea canalelor de vânzare a contribuit la o poziție stabilă pe piață

•    Digi Spania a depășit restricțiile pandemice și a revenit la o tendință ascendentă a portabilității în luna mai

•    Digi Ungaria și-a păstrat cota de piață și poziția între liderii pieței, respectiv nr. 2 pe toate segmentele (servicii pay TV, internet, servicii de telefonie fixă)

•    Grupul Digi Communications a implementat proiecte de responsabilitate socială în Spania și România, dovedindu-și angajamentul  de a oferi conectivitate durabilă și de a ajuta comunitățile în îmbunătățirea calității vieții și a serviciilor sociale


Operațiuni comerciale conduse de principiul excelenței în relația cu clienții

În ultimele 3 luni, confruntate cu criza pandemică, operațiunile Digi Communications în România, Spania și Ungaria, trei din cele patru piețe pe care este prezent grupul, s-au concentrat pe: avansul tehnologic, furnizarea de servicii de calitate clienților, la același nivel ca înainte de starea de urgență, consolidarea cotei de piață și optimizarea mixului de vânzare.

Digi România s-a menținut în poziția de lider al pieței portabilității, care a coborât de la 83.400 de numere portate (telefonie fixă și mobilă) în ultima lună fără restricții, respectiv februarie 2020, la cel mai scăzut nivel, 38.341 de numere portate, în aprilie 2020. În luna mai, segmentul de portabilitate și-a recăpătat ritmul de creștere, cu 58.117 de numere portate. Rețelele de telefonie mobilă și fixă ale Digi și-au păstrat poziția de top ca principalele destinații de portabilitate, obținând 40% din piața totală de portabilitate în martie, 38% în aprilie și 45% în mai*. Începând cu 1 ianuarie 2020 și până la 31 mai 2020, Digi a portat 134.426 de numere de telefonie mobilă și 9.865 de numere de telefonie fixă.

Canalele de vânzare complementare au contribuit la o poziție stabilă a pieței în timpul pandemiei. Campaniile de marketing online și optimizarea canalului de vânzare online digiromania.ro au susținut creșterea comenzilor online (+ 121%, între 1 martie - 31 mai 2020, față de aceeași perioadă din 2019).

În luna mai, Autoritatea Națională de Management și Reglementare în Comunicații din România (ANCOM) a publicat un studiu despre piața telecomunicațiilor în anul 2019. Conform datelor prezentate de autoritatea de reglementare română, Digi România a fost liderul segmentului de cablu TV (cota de piață de 53%), urmată de Grupul Telekom cu 17% și de restul furnizorilor (30%). În ce privește numărul de conexiuni la internet fix la sfârșitul lui 2019, Digi a avut o cotă de piață de 53%, urmată de Grupul Telekom cu o cotă de piață de 21% și de restul furnizorilor (26%). Conform aceleiași surse, Digi a fost al doilea furnizor de servicii de telefonie fixă, cu o cotă de piață de 35% (numărul total de abonați), în timp ce Telekom Group este liderul segmentului (40% cotă de piață).

Digi Spania a experimentat în mai 2020 o lună de revenire în forță, cu mai mult de 10.700 de portabilități nete. Sucursala a continuat să fie al doilea cel mai performant operator mobil pe piața spaniolă, din punct de vedere al portabilității nete; distribuția a fost reluată pe tot cuprinsul Spaniei, inclusiv activitățile de vânzare în centrele comerciale din Madrid. La 31 martie 2020, Digi Spania a atins 2,019 milioane de unități generatoare de venituri (RGU) pe segmentul de comunicații mobile.

„După perioada de carantină, vedem că activitățile de vânzări revin la normal. Am depășit 10.000 de numere portate în rețeaua de telefonie mobilă net în mai, suntem al doilea cel mai performant operator de telefonie mobilă de pe piață și ne recuperăm tendința de creștere pentru T2”, a declarat Marius Vărzaru, director general Digi Spania.

În Ungaria, Digi și-a menținut poziția pe piață, pe segmentul de comunicații electronice fixe, fiind al doilea furnizor de pay-tv (televiziune prin cablu și servicii DTH) în ceea ce privește cota de piață (29%, în aprilie 2020), potrivit Autorității Naționale pentru Media și Info-Comunicații din Ungaria (NMHH). Aceeași sursă a indicat Digi Ungaria ca fiind al doilea furnizor de servicii de internet fix (cota de piață de 24%) și furnizor de servicii de telefonie fixă (22%), la sfârșitul lunii aprilie 2020.

Filiala Digi din această țară a continuat să dezvolte rețeaua de voce și date mobile, după ce a lansat serviciile de telefonie mobilă în 2019 și a ajuns să dețină 122.000 de unități generatoare de venituri (RGU) la 31 martie 2020, pe acest segment.

Angajament pentru îmbunătățirea calității vieții și a serviciilor sociale pentru comunități

Primele loturi de echipamente medicale, destinate mai ales unităților de terapie intensivă, donate de Digi spitalelor COVID-19 din marile orașe românești au fost livrate acestora în a doua jumătate a lunii mai, ca parte a unei sponsorizării de 1,7 milioane EUR pentru sistemul de sănătate publică din această țară. Donația constă în 60 de ventilatoare mecanice și accesorii pentru secțiile ATI, iar restul echipamentelor sunt programate pentru livrare în iunie și iulie, conform calendarului propus de furnizori.

Alte două proiecte de responsabilitate socială corporativă au oferit dispozitive inteligente și servicii de date mobile pentru 70 de elevi din comunități defavorizate din estul țării, facilitându-le astfel accesul la educația online. În perioada verii, ca parte a efortului național de pregătire a sistemului de învățământ pentru următorul an școlar, compania va dona 1.000 de tablete și servicii de conectivitate școlilor din zone rurale și elevilor din familii dezavantajate.

În Spania, ca parte a acțiunilor noastre de responsabilitate socială corporativă, operatorul a colaborat în mai multe acțiuni cu spitale și ONG-uri pentru a ajuta oamenii și familiile aflate în nevoie în diverse orașe și a donat 125.000 de euro Crucii Roșii Spania, pentru livrarea de alimente  persoanelor afectate de COVID-19 din regiunea Madrid. De asemenea, Digi Spania a sprijinit mai multe micro-inițiative din toată țara, donând peste 600 de carduri DIGI SIM pentru servicii de date mobile și 200 de tablete în beneficiul diferitelor ONG-uri și spitale.

Despre Digi Communications N.V.

Digi Communications N.V. este un operator european de top în domeniul comunicațiilor electronice, cu operațiuni în România, Ungaria, Spania și Italia și este compania-mamă a RCS & RDS, liderul de piață în România pe segmentul serviciilor de tip pay-tv și internet fix. Pe parcursul celor aproape 27 de ani de existență, Digi a investit continuu în cele mai revoluționare tehnologii, ajungând să dețină, în prezent, cea mai extinsă rețea de fibră optică din regiune, cu peste 8,4 milioane locuințe acoperite, în România și Ungaria (în septembrie 2019).

Digi a adus pe piață servicii de comunicații electronice convergente la cele mai competitive prețuri. În timp, acest avantaj competitiv s-a transformat într-un beneficiu pentru milioane de clienți care au dobândit un acces mai rapid și mai avantajos la servicii de calitate superioară, atât în domeniul comunicațiilor fixe, cât și al celor mobile. În România, Grupul Digi este cel mai mare angajator din domeniul antreprenorial local, cu aproximativ 13.000 angajați (circa 16.500 pe toate cele patru piețe unde este prezent).

Grupul Digi pune la dispoziția abonaților săi și o ofertă complexă de conținuturi trans-media, prin intermediul diviziei media care cuprinde: televiziunile Digi4K, prima televiziune ULTRA HD din România, Digi 24, DigiSport 1, 2, 3, 4, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel și Hit Music Channel, radiourile Digi FM, ProFM, Dance FM, Chill FM și platformele de comunicare online reunite sub umbrela Digi Online.
Note:

⃰  Principalii competitori Digi sunt Orange Romania, Vodafone Romania (operațiunile UPC au fost înglobate în cele ale Vodafone România de la 31 martie 2020), Telekom Romania Communications și Telekom Romania Mobile Communications.DIGI COMMUNICATIONS GROUP OPERATIONS OVERVIEW FOR MARCH TO MAY 2020

•    Digi Communications Group operations continue to deliver strong results

•    Digi Romania: maintains stable market position during pandemic through by maximizing  complementarity of selling channels

•    Digi Spain returns to a progressive upward trend for mobile porting in May

•    Digi Hungary preserves its market-share and #2 market position  in all segments (pay-tv services, broadband internet, fixed telephony services)

•    Corporate social responsibility activities implemented in Spain and Romania, demonstrating Digi Communications commitment to provide sustainable connectivity and help communities to improve their quality of living and social services


Commercial operations driven by customer-care excellence

Confronted with the pandemic crisis during the last three months, Digi Communications operations in Romania, Spain and Hungary – three of the four countries where the Group operates - have focused on driving forward technological advances, delivering quality services to clients at the same levels as those before the emergency state, consolidated its market share and selling mix optimization.

Digi Romania maintained its market leading position in the porting market, which decreased from 83,400 ported numbers (fixed and mobile telephony), in February 2020, the last month without restrictions, to the lowest level in April (38,341 numbers ported). In May, the portability segment regained its accelerated pace, with 58,117 numbers ported. Digi’s mobile and fixed telephony networks preserved their leading position as the main portability destination, obtaining a 40% share of the total portability market in March, 38% in April and 45% in May*. From January 1, 2020 to May 31, 2020, Digi gained 134,426 mobile telephony numbers and 9,865 fixed telephony numbers. 

Using Digi’s complementary selling channels helped to maintain a stable market position during pandemic. Online marketing campaigns and optimization of online selling channel digiromania.ro increased the growth of online orders by 121 %, between March 1 - May 31, 2020, compared to the same period in 2019. 

In May, the National Authority for Management and Regulation in Communications of Romania (ANCOM) issued a study regarding the telecommunications market during 2019. According to the data presented by the Romanian regulator, Digi Romania was the leading operator in the cable-TV segment with 53% market share, followed by Telekom Group with a 17% share and the rest of providers holding 30%. On considering the number of fixed internet connections at the end of 2019, Digi had a market share of 53%, followed by Telekom Group with a market share of 21% and the rest of the providers having 26%. According to the same source, Digi was ranked as the second largest fixed telephony service provider, with a 35% market share, of  the total number of subscribers with Telekom Group is the leader holding a  40% market share.

Digi Spain experienced strong growth in mobile porting during May, with more than 10,700 net numbers being ported. This division continued to be the second best performing mobile operator in the Spanish market, in terms of net portability. Distribution channels have now been reopened all over Spain, including the sales activities in shopping centers in Madrid at as at March 31st, Digi Spain had achieved 2.019 million revenue generating units (RGU’s) in the mobile communications segment.

“Following the end of the quarantine period, we now are seeing sales activities back on track. More than 10,000 net mobile telephony numbers where ported in May, meaning we are the second best performing mobile operator in the market and we have regained our growth trend for Q2”, commented Marius Vărzaru, Digi Spain Managing Director.

In Hungary, Digi maintained its market positions on fixed electronic communications segment, being the second pay-tv provider (cable television and direct-to-home/ DTH services) in terms of market share (29 %, in April 2020), according to the National Media and Info-communications Authority of Hungary (NMHH). The same source indicated Digi Hungary as the second provider of fixed broadband internet services (24 % market share) and provider of fixed telephony services (22 %), at the end of April 2020.

The Hungarian subsidiary continued to accelerate the development of the mobile voice and data network in this country, after launching mobile telephony services in 2019. Digi Hungary counted 122,000 revenue generating units (RGU’s) on 31 March, 2020, on mobile telephony segment.

Commitment to improve the quality of living and social services in communities

Medical equipment for Intensive Care Units, donated by Digi in response to the COVID-19 epidemic was delivered to hospitals in major Romanian cities in the second half of May, as part of the EUR 1.7 million sponsorship directed to the public health system in this country. The donation provided for 60 mechanical ventilators and ICU accessories with more equipment scheduled for delivery during June and July, in line with a timeline proposed by the suppliers.

Two further corporate social responsibility projects are currently in progress to provide electronic devices and mobile data services to 70 pupils in disadvantaged communities in the Eastern part of the country, allowing them access to online education services. During the summer of 2020, as part of a national effort to prepare and improve the education system for the next school year, the company will donate 1,000 tablets and connectivity services to schools in rural areas and to pupils from disadvantaged families.

In Spain, as part of our Corporate Social Responsibility activities, the operator has collaborated with hospitals and NGO’s to help people and families in a number of cities and donated 125,000 EUR to the Red Cross of Spain, for the delivery of food in Madrid region for  people affected by the COVID-19 pandemic. Digi Spain also supported several micro-initiatives across the country, donating over 600 DIGI SIM cards for mobile data services and 200 tablets to different NGO’s and hospitals.

About Digi Communications N.V.

Digi Communications N.V. is the parent company of the electronic communications operator, RCS & RDS, the leader of the internet market, pay-tv and converging services in Romania, with operations in Hungary, Spain and Italy. Established over 27 years ago, the company holds almost entirely the most modern (state of the art) and extensive optical fiber network in the region, reaching 8.4 million homes passed in Romania and Hungary (December 2019).

Digi brings to the market the most affordable electronic communications services, both in fixed and mobile communications. Over time, this competitive advantage has become a benefit for millions of customers, who have thus gained faster and less expensive access to top-quality services. In Romania, the Group Digi is currently the largest private employer in the local business environment, with approximately 13,000 employees (of total effectives counting 16,500 in all territories).

The cross-media content of Digi group comprises TV stations Digi4K, the first ULTRA HD broadcasting television launched in Romania, Digi 24, DigiSport 1, 2, 3, 4, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel and Hit Music Channel, radio stations Digi FM, ProFM, Dance FM, Chill FM and online communication platforms gathered under the umbrella DigiOnline.


Notes:

⃰  Digi’s main competitors are Orange Romania, Vodafone Romania (UPC operations included in Vodafone Romania’s operations since March 31, 2020), Telekom Romania Communications and Telekom Romania Mobile Communications.

Comunicat de presă furnizat și asumat de Digi Communications Group

.

Cuvinte cheie:  Digi Communications Group  Digi România  Digi Spania  Digi Ungaria  COVID-19  Digi Communications N.V. 

Imagini

PREZENTARE GENERALĂ A OPERAȚIUNILOR DIGI COMMUNICATIONS ÎN MARTIE-MAI 2020

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.