Mazars lansează o nouă filozofie de brand

21 octombrie 2020, 05.16 - Afaceri   Finanţe / Contabilitate  

Bucuresti - 21 octombrie 2020 -

•    Noua identitate este de astăzi unitară în peste 90 de ţări şi teritorii

•    Noua filozofie de brand susține strategia de dezvoltare şi reflectă faptul că Mazars aduce o perspectivă diferită pe piaţa serviciilor de audit şi consultanță fiscală și financiară

•    Promisiunea brandului de astăzi reafirmă angajamentul de a construi o lume echitabilă şi prosperă

Mazars, firma internaţională de audit şi consultanță fiscală și financiară, îşi dezvăluie astăzi noua sa identitate de brand, în peste 90 de ţări şi teritorii, marcând o etapă importantă în evoluţia companiei. Noul brand reflectă dorinţa Mazars de a oferi o alternativă unică pe piaţa serviciilor financiare și reafirmă angajamentul companiei de a construi o lume echitabilă, prosperă şi sustenabilă.

„Sunt foarte încântat să dezvălui noua noastră identitate de brand şi poziţionare, după doi ani de discuţii substanţiale atât cu partenerii, angajaţii și clienţii noştri, cât şi cu celelalte părţi implicate. Noua filozofie de brand reflectă organizația prezentă, dar și misiunea către care tindem în viitor. Nivelul înalt de expertiză ne permite să deservim clienți globali și locali din întreaga lume, rămânând, în același timp, fideli unei  abordări agile, personale și distincte. Lucrăm ca o singură echipă unită, iar acest fapt ne permite să oferim un serviciu personalizat, la același nivel calitativ, fiecărui client, oriunde s-ar afla, bazându-ne pe cunoștințele locale, diversitatea culturală și perspectiva globală.”, a menționat Hervé Hélias, CEO & Chairman, Mazars.

Mazars a realizat o creştere echilibrată şi o dezvoltare sustenabilă

 Mazars lansează noul brand pe baza unei creşteri constante şi a unei dezvoltări durabile, care reflectă poziţia sa puternică pe piaţă. Anul trecut, firma internaţională de audit şi consultanță fiscală și financiară a înregistrat venituri de 1,8 miliarde de euro (cf. exerciţiului financiar 2018/2019), în creştere cu 10,4% (excluzând impactul Forex de +0,2%), comparativ cu exerciţiul financiar anterior. Creşterea veniturilor în 2018/2019 a fost susţinută de o creştere organică puternică de 9,0%.

Noul brand reflectă, de asemenea, evoluţia Mazars într-un grup internaţional, prezent acum în peste 90 de ţări şi teritorii, cu aproape 25.000 de angajaţi în întreaga lume. Mazars North America Alliance aduce încă 16.000 de profesionişti, care susţin clienţii internaţionali şi îşi desfăşoară activitatea în SUA şi Canada. Extinderea internaţională a companiei se reflectă şi în nivelul geografic al surselor de venit: mai mult de o treime din veniturile Mazars provin acum din afara Europei. Asia-Pacific s-a bucurat de cea mai mare rată de creştere de 22,6% în 2018/2019, iar această regiune reprezintă acum aproximativ 15% dintre veniturile totale ale Mazars.   

„În 75 de ani, principiile noastre nu s-au schimbat, însă firma noastră a făcut-o. În ultimii zece ani ne-am dublat dimensiunea, iar diversitatea ofertelor, clienţilor şi talentelor noastre a crescut odată cu noi. Astăzi, audităm în întreaga lume aproape 2.000 de companii listate la bursă; asistăm 30% dintre companiile listate în Franţa, iar în China deservim aproape 140 de companii mari. În acelaşi timp, susţinem peste 50.000 de întreprinderi private şi afaceri de familie, de la start-up-uri până la clienţi internaţionali.”, a menționat Hervé Hélias, CEO & Chairman, Mazars.

„În România, am sărbătorit recent 25 de ani de servicii integrate de audit și consultanță, ancorate în responsabilitate, asumare și conștiință socială. Începând de astăzi, noua noastră identitate de brand se arată lumii întregi. Ne-am dezvoltat într-un mod sustenabil amprenta locală, răspunzând nevoilor clienților și condițiilor evolutive ale pieței, rămânând mereu fideli valorilor și culturii noastre. Cu toate acestea, succesul în afaceri nu este suficient, trebuie să contribuim şi mai mult pentru a construi o lume echilibrată generațiilor viitoare.”, a menţionat Dino Ebneter, Country Managing Partner, Mazars România.

Mazars oferă o perspectivă diferită şi echilibrată

Mazars aduce o perspectivă cu adevărat diferită pe piaţa de audit şi consultanță fiscală și financiară, iar acest lucru se reflectă în noua sa filozofie de brand, colaborând cu agilitate la scară globală şi fiind recunoscută pentru diversitatea şi calitatea profesioniştilor săi.

„Universitatea Mazars tocmai a primit acreditarea CLIP (The Corporate Learning Improvement Process) pentru a doua oară. Aceasta este cea mai importantă recunoaştere pentru universităţile corporative, iar noi avem o responsabilitate faţă de oamenii noştri. A-i ajuta să se dezvolte ca experţi şi a le acorda putere este esenţial pentru a ne deservi clienţii, conform celor mai înalte standarde, şi pentru a rămâne, în acelaşi timp, un angajator preferat.”, a menționat Hervé Hélias, CEO & Chairman, Mazars.

Firma continuă să investească în audit - expertiză, tehnologie, controlul calităţii - şi să modeleze activ dialogul care susţine o industrie integră şi sustenabilă. „O industrie care are nevoie de inovaţie şi de reglementare, de standarde de calitate consistente şi de opţiuni.”, explică Hervé Hélias. În timp ce auditul reprezintă aproape 50% din activitatea sa, Mazars şi-a dezvoltat o gamă de servicii în contabilitate, fiscalitate, consultanţă financiară şi juridică, fiind convinși că această diversitate de expertiză este extrem de relevantă pentru companii, indiferent de dimensiunea lor, acestea având nevoie să reziste pe pieţele economice şi să se dezvolte într-un mod sustenabil.

Noua promisiune de brand reafirmă, de asemenea, scopul şi valorile de lungă durată ale Mazars: integritate, responsabilitate şi asumare. Angajamentul său de a construi o lume echitabilă şi prosperă este susţinut de principiile companiei în inovaţie, de rolul pe care serviciile financiare îl pot avea în atenuarea efectelor schimbărilor climatice, precum şi de o definiţie comună a calităţii confirmată de întreaga profesie.

„Suntem cu toţii incredibil de mândri de compania noastră, de parcursul său şi de noul brand Mazars. Această nouă identitate este construită pe ADN-ul firmei, întărind cine suntem, modul în care lucrăm şi ceea ce ne face diferiţi. Aceasta reflectă moştenirea noastră şi abordarea integrată, combinând acoperirea internaţională cu rădăcinile locale adânci; simţul nostru de responsabilitate faţă de acest domeniu; expertiza tehnică de lungă durată şi calitatea pe care o oferim; focusul şi respectul reciproc pe care îl avem faţă de clienţii noştri, calitatea umană unică pe care o apreciază, încrederea şi asigurarea pe care o oferim acestora; şi angajamentul nostru de a face ceea ce trebuie.”, a menționat Cécile Kossoff, Chief Brand, Marketing, and Communications Officer, Mazars.

Media Contact

Emilia Popa, Head of Marketing and Communication, Mazars Romania

Emilia.Popa@mazars.ro | +40741.111.042

Despre Mazars

Mazars este un parteneriat internațional, ce oferă servicii integrate de audit și consultanță contabilă, fiscală şi financiară*. Operând în peste 90 de țări și teritorii din întreaga lume, ne bazăm pe expertiza a 40.400 de profesioniști - 24.400 în parteneriatul integrat Mazars și 16.000 prin Mazars North America Alliance - pentru a asista clienți de toate dimensiunile, în fiecare etapă a dezvoltării lor.

În România, Mazars are o experiență de 25 de ani în audit, servicii de consultanță fiscală, financiară, contabilă, HR și salarizare. Puterea noastră constă în oamenii cu care lucrăm - echipa locală cuprinde 230 de profesioniști.

*unde este permis de legislația în vigoare a țării

www.mazars.ro | LinkedInMazars rebrand marks key milestones

•    Mazars rolls out rebrand in over 90 countries and territories

•    Rebrand supports successful expansion strategy and recognises that Mazars brings a different perspective to audit, tax, and advisory market

•    Rebrand reaffirms commitment to building a fair and prosperous world


Mazars, the international tax, audit, and advisory firm, today unveils its new global brand identity in over 90 countries and territories, marking a key milestone in the firm’s evolution. The rebrand reflects Mazars’ aspiration to bring choice and a different perspective to the audit, tax, and advisory market, and reaffirms its commitment to building a fair, prosperous, and sustainable world.

Hervé Hélias, CEO & Chairman of Mazars Group said: “I’m very excited to reveal our new brand identity and positioning, after two years of deep and broad consultation with our partners, employees, clients, and stakeholders. It reflects who we are today and confirms our aspirations for the type of firm we want to be in the future. We are one connected team around the world, with the scale to serve large international clients and the agility to be creative and personal in our approach. In each country we operate, our teams combine cultural understanding with a global perspective, offering clients of all shapes and sizes a true partnership, one that gives them confidence in their business and helps them achieve their ambitions.”

Celebrating balanced growth and successful expansion

Mazars is launching the rebrand on the back of steady, balanced growth and successful expansion, which reflects its strong position in the marketplace. Last year, the international audit, tax, and advisory firm recorded revenues of €1.8 billion (2018/2019 financial year), up 10.4% (excluding Forex impact of +0.2%) compared to the previous exercise. The increase in revenues in 2018/2019 was supported by a strong 9.0% organic growth.

The rebrand also recognises Mazars’ evolution into an international group, now present in over 90 countries and territories, with nearly 25,000 colleagues around the world. The Mazars North America Alliance brings an additional 16,000 professionals available to serve Mazars’ international clients who operate in the USA and Canada. The firm’s international expansion is reflected in the geographic spread of its revenue sources: more than a third of Mazars’ fee income now comes from outside Europe. Asia-Pacific enjoyed the highest growth rate of 22.6% in 2018/2019 and this region now represents approximately 15% of Mazars total revenues.

Commenting on Mazars’ growth and expansion, Hervé Hélias said: “In 75 years, our guiding principles haven’t changed, but our firm has. We have doubled in size in the past ten years and the diversity of our offerings, clients, and talent has flourished as we have grown. Today, we work with nearly 2,000 PIE clients around the world on their audit; 30% of the listed companies in France, and in China, we serve almost 140 large-listed companies. At the same time, we serve over 50,000 privately owned and family businesses, from private clients and start-ups to mature international clients.”

„In Romania, we have celebrated 25 years on the local market, where we approach every piece of work with independence, accountability, and a social conscience. As of today, our new brand identity is finally ready for the world. We have grown our local footprint carefully, taking care of our clients needs and the evolving conditions of the market, while always staying true to our values and culture. Making businesses successful is not enough, we must do more to create a balanced world for future generations.”, mentioned Dino Ebneter, Country Managing Partner, Mazars Romania.

Providing a different and balanced perspective

Collaborating with agility on a global scale, recognised for the diversity and quality of its professionals and empowering them to deliver consistent, high-quality, and bespoke services that meet clients’ needs, Mazars brings a genuinely different perspective to the audit, tax, and advisory market, which is reflected in the new brand identity.

“Mazars University has just received the CLIP (The Corporate Learning Improvement Process) accreditation for the second time running. This is the leading accreditation for corporate universities. We feel a strong responsibility towards our people and their employability. Helping them grow as experts in their fields and empowering them to lead is essential to serve our clients according to our highest standards and remain an employer of choice”, Hervé Hélias said.

The firm continues to invest in audit - expertise, technology, quality control - and to actively shape the debate for enabling a healthy and sustainable audit industry. “An industry which needs technical and regulatory innovations, consistent quality standards and choice”, explains Hervé Hélias. While audit represents nearly 50% of its activity, Mazars developed its range of services in accounting, tax, legal, consulting, and financial advisory, convinced that this diversity of expertise is highly relevant to businesses, whatever their size, who need to navigate complex regulatory markets and to grow in a sustainable way.

The new brand identity also reaffirms Mazars’ purpose and long-standing values of integrity, responsibility, and accountability. At the heart of its commitment to building a fair and prosperous world is the firm’s leadership position on researching and shaping the debate about how financial services can help mitigate the effects of climate change, as well as its contribution to a collective reflection with all stakeholders to secure the quality of audit and close the expectation gap facing the entire profession.

Cécile Kossoff, Chief brand, marketing, and communications officer, Mazars, who led the global rebranding initiative, comments: “We are all incredibly proud of our firm, of our journey and of the new Mazars brand. This new identity is built on the firm’s DNA, reinforcing who we are, how we work, and what makes us different. It reflects our heritage and integrated approach, combining a true international reach with deep local roots; our sense of responsibility to the industry; the long-standing technical expertise and quality we offer; the focus and mutual respect we have for our clients, the unique human touch they value, the confidence and reassurance that we bring to them; and our commitment to do the right thing.”

Media Contact

Emilia Popa, Head of Marketing and Communication, Mazars Romania

Emilia.Popa@mazars.ro | +40741.111.042

About Mazars

Mazars is an internationally integrated partnership, specialising in audit, accountancy, advisory, tax, and legal services*. Operating in over 90 countries and territories around the world, we draw on the expertise of 40,400 professionals - 24,400 in Mazars’ integrated partnership and 16,000 via the Mazars North America Alliance - to assist clients of all sizes at every stage in their development.

In Romania, Mazars has 25 years of experience in audit, tax, financial advisory, accounting and payroll, and HR advisory. Our strength lies in the people we work with - the local team has 230 professionals.

*where permitted under applicable country laws

www.mazars.ro | LinkedIn

Comunicat de presă furnizat și asumat de Mazars

.

Cuvinte cheie:  Mazars  Piaţa serviciilor de audit şi consultanță fiscală și financiară  Hervé Hélias  Dino Ebneter  Cécile Kossoff  Mazars North America Alliance 

Imagini

Mazars lansează o nouă filozofie de brand
Mazars lansează o nouă filozofie de brand

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.