Intracom Telecom, pozitionat printre cei mai buni furnizori de sisteme radio din intreaga lume

10 noiembrie 2020, 11.22 - Afaceri  

Atena - 10 noiembrie 2020 -

Propunerea completă a Intracom Telecom pentru HW ODU, HW IDU și NOS SW îndeplinește în mod ideal cerințele OpenSoftHaul (OSH) dezvoltate în TIP

Intracom Telecom, furnizor global de sisteme și soluții de telecomunicații a anunțat astăzi că a fost declarat printre “cei mai bine clasati furnizori” pentru RFI global OpenSoftHaul (OSH) al Telecom Infra Project (TIP) coordonat de Wireless Backhaul Project Group (WBH PG). WBH PG a fost organizată și susținută de Axiata, Deutsche Telekom, MTN, Telefónica și TIM Brasil.

Mai exact, la procesul RFI al TIP au participat peste douăzeci de furnizori de top din domeniul tehnologic pentru trei categorii principale de soluții:

    Sisteme Radio pentru Exterior în microunde și unde milimetrice (HW ODU);

    Soluții IDU Whitebox (HW IDU)

    Sistem de Operare Rețea configurabil de Operator (NOS SW)

Furnizorilor li s-au cerut informații privind capacitățile tehnice actuale și funcțiile susținute, precum și legate de strategia lor de dezvoltare a soluțiilor care îndeplinesc cerințele tehnice OSH. În urma unei evaluări tehnice aprofundate realizate de membrii TIP, soluția propusă de Intracom Telecom a fost declarată printre cele mai bine poziționate soluții la toate cele trei categorii. Această realizare tehnică excelentă s-a bazat pe arhitectura soluției propuse, funcționalitatea sa, maturitatea & scalabilitatea, deschiderea și funcțiile planului strategic ale propunerii generale.   

Soluțiile pentru exterior complete ale Intracom Telecom – familiile de sisteme radio cu microunde OmniBAS™ și unde milimetrice UltraLink™, ce sunt produse in totalitate la Intrarom, in Bucuresti – au fost declarate conforme cu categoria HW ODU și au fost printre cele mai bine poziționate soluții radio. De asemenea, la categoriile HW IDU și NOS SW, propunerile companiei au fost din nou printre cele mai bune, folosind soluțiile furnizate de companiile noastre partenere în tehnologiile respective.  

Domnul Ahmed Mohamed, Directorul Executiv al Intracom Telecom, a declarat: “Suntem onorați să participăm la acest RFI global și să fim recunoscuți drept unul dintre cei mai buni furnizori de sisteme radio MW și MMWave din lume. Viziunea noastră de a oferi servicii care îmbunătățesc viața cu ajutorul tehnologiei este aliniată perfect cu filosofia Proiectului Infra Telecom, de a asigura conectivitatea globală pentru toți. Această realizare este o nouă piatră de hotar în drumul nostru de a dezvolta sisteme radio inovative care revoluționează rețelele wireless și asigură accesul wireless de înaltă calitate oriunde în lume.”    

Scopul WBH PG și în special al acestui RFI a fost să evalueze peisajul tehnologic global pentru crearea soluției de interconectare wireless dezagregate și deschise, prima din lume care va ajuta la depășirea mai multor probleme, precum întârzieri în implementare & în termenul de introducere pe piață și suprapuneri de configurații.Intracom Telecom Among The Best Positioned Radio Suppliers Worldwide

Intracom Telecom’s complete proposal for HW ODU, HW IDU and NOS SW ideally fulfils the OpenSoftHaul (OSH) requirements developed in TIP

Intracom Telecom, a global telecommunication systems and solutions vendor, announced today that it has been identified as a “best positioned supplier” for Telecom Infra Project’s (TIP) OpenSoftHaul (OSH) global RFI, coordinated by the Wireless Backhaul Project Group (WBH PG). The WBH PG was organized and backed up by Axiata, Deutsche Telekom, MTN, Telefónica, and TIM Brasil.

More specifically, during TIP’s RFI process, more than twenty leading technology providers participated in the three main categories of the required solution:

    Full Outdoor Radios in microwave and millimetre-wave (HW ODU);

    IDU Whitebox solutions (HW IDU), and

    Operator configurable Network Operating System (NOS SW)

The providers were requested to share information on their current technical capabilities and supported features, as well as their strategy in developing solutions that meet the OSH technical requirements.   Following a thorough technical evaluation by TIP members, Intracom Telecom’s proposed solution was found among the best positioned solutions in all three categories. This great technical achievement was based on the proposed solution architecture, its functionality, maturity & scalability, the openness and the roadmap features of the overall proposal.

Intracom Telecom’s fully outdoor solutions – microwave OmniBAS™ and millimetre-wave UltraLink™ product families – were found fully compliant in the HW ODU category and were among the best positioned radio solutions. Furthermore, in the categories of HW IDU and NOS SW the company’s proposals were again among the best, using solutions provided by our partner companies in the respective technologies.

Mr. Ahmed Mohamed, CEO of Intracom Telecom, said: “We are honored to participate in this global RFI and also being acknowledged as one of the best MW and mmWave radio suppliers worldwide. Our vision, to enable life improving services with the use of technology comes in full alignment with Telecom Infra Project’s philosophy to enable global connectivity for all. This achievement is another milestone on our way to continue developing innovative radios that revolutionize wireless networks and empower high quality wireless access everywhere.”

The purpose of the WBH PG and specifically this RFI was to assess the global technology landscape for creating the first-in-the-world open and disaggregated wireless backhaul solution that will assist in overcoming various issues, such as delays in deployment & time to market, and configuration overlaps.

– End –

About Intracom Telecom

Intracom Telecom is a global telecommunication systems and solutions vendor operating for over 40 years in the market. The company has become the benchmark in fixed wireless access and it successfully innovates in the 5G/4G wireless RAN transport and small-cell SON backhaul international arena. Intracom Telecom offers a comprehensive revenue-generating software solutions portfolio and a complete range of ICT services, focusing on IoT, SDN/NFV, Big Data analytics & data-driven intelligence, and Smart City solutions. Moreover, it addresses the Energy & Utilities industry, emphasizing on smart metering and end-to-end IT solutions. Intracom Telecom is also active in the defense systems sector providing security integrated systems for critical infrastructure protection and border surveillance. The company has extensive know-how and a proven track record in the market, serving fixed and mobile telecom operators, public authorities and large public and private enterprises. Intracom Telecom maintains its own R&D and production facilities, and operates subsidiaries worldwide. For more information please visit: www.intracom-telecom.com

Information for news editors

Magda Mischie, Marketing& Communications Manager, INTRAROM SA

Tel:+40212040960, email: magdam@intrarom.ro

Angelika Kypraiou, PR & Digital Communications Manager, Intracom Telecom Group

tel. +30-210-667-1762, e-mail: ankyp@intracom-telecom.com

Alexandros Tarnaris, Marketing Communications Director, Intracom Telecom Group

tel. +30-210-667-7027, e-mail: atarnar@intracom-telecom.comComunicat de presă furnizat și asumat de Intrarom

.

Cuvinte cheie:  Intracom Telecom  OpenSoftHaul  Telecom Infra Project  Wireless Backhaul Project Group  IDU Whitebox  OmniBAS  UltraLink  Ahmed Mohamed 

Imagini

Intracom Telecom, pozitionat printre cei mai buni furnizori de sisteme radio din intreaga lume

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.