NNDKP alături de DKV în preluarea Smart Diesel

14 ianuarie 2021, 09.49 - Afaceri   Tehnologie   Justiţie  

Bucuresti - 14 ianuarie 2021 -

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acordat asistență juridică grupului DKV în preluarea Smart Diesel, cea mai mare companie independentă de combustibil din România.


DKV este lider de piață în domeniul transportului, prin acordarea de servicii de plată fără numerar operatorilor de transport rutier care circulă pe autostrăzile și drumurile europene. Prin intermediul acestei tranzacții, DKV își continuă strategia de creștere și își consolidează prezența, precum și baza de clienți în Europa de Est.


NNDKP a asistat DKV în toate etapele proiectului, inclusiv în procesul de due diligence, redactarea și negocierea documentelor tranzacției, precum și în aspecte de reglementare și dreptul concurenței.


Am fost foarte mulțumiți de serviciile furnizate de echipa NNDKP, care ne-a asistat cu sfaturi profesionale și competente pe tot parcursul acestei tranzacții complexe”, a declarat Sven Mehringer, Director General Servicii Energie și Vehicule la DKV.


Echipa de bază a NNDKP implicată în această tranzacție a fost coordonată de Ruxandra Bologa, Partener și unul dintre coordonatorii ariei de practică Drept societar/Fuziuni și Achiziții și i-a mai inclus pe Raluca Gabor, Asociat Senior și Emanuel Flechea, Asociat, din cadrul aceleiași arii de practică, Georgeta Dinu, Partener, Coordonator al ariilor de practică Concurență, Ajutor de Stat și Drept UE, Anca Diaconu, Asociat Senior (Concurență, Ajutor de Stat și Drept UE) și Alina Radu, Partener și coordonator al ariei de practică Drept Bancar și Finanțări. De asemenea, echipa a fost asistată și de alți avocați și consultanți din diverse arii de practică, inclusiv Drept societar / Fuziuni și Achiziții, Concurență, Drept Bancar și Finanțări, Dreptul Muncii, Mediu, Protecția Datelor, Proprietate Intelectuală sau Consultanță Fiscală.


A fost o plăcere să contribuim la o tranzacție ce a avut loc între două companii în care oamenii și tehnologia sunt considerate principalele motoare de creștere. Mulțumim DKV pentru oportunitatea de a lucra împreună. Îi felicităm pentru viziunea pentru viitor pe care o abordează în modelul lor de business,” a declarat Ruxandra Bologa, Partener și unul dintre coordonatorii ariei de practică Drept societar/Fuziuni și Achiziții.


Tranzacția se va finaliza în momentul obținerii acordurilor relevante tranzacției și îndeplinirii celorlalte formalități necesare.


Cele două companii au convenit că nu vor fi făcute publice alte detalii cu privire la tranzacție.


Practica NNDKP de Drept societar/Fuziuni și Achiziții a devenit un reper în cei peste 30 ani de activitate prin implicarea în cele mai sofisticate tranzacții de profil din România. În prezent, echipa este una dintre cele mai mari în domeniul fuziunilor și achizițiilor fiind formată din 25 de avocați care în ultimele 12 luni au fost implicați în peste 25 de tranzacții notabile, atât la nivel local cât și internațional.


Despre NNDKP:


Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen este promotor al avocaturii de afaceri în România de 30 de ani, fiind recunoscută ca un pionier al pieței de profil locale. Cu birouri la Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara și Braşov, NNDKP oferă servicii de avocatură și consultanță fiscală complete companiilor active în diverse sectoare ale industriei. De-a lungul celor trei decenii de activitate, avocații NNDKP au oferit asistență juridică și reprezentare în tranzacții și proiecte reper pentru evoluția comunității de afaceri din România, inclusiv in domenii inovatoare, considerate încă de nișă și care au implicat atât companii internaționale, cât și antreprenori locali.


Firma reprezintă România în unele dintre cele mai importante asociaţii profesionale la nivel internaţional – Lex Mundi, World Services Group – şi este membru fondator al South East Europe Legal Group (SEE Legal). NNDKP este clasată în mod constant pe primele poziții în toate ariile de practică de către Chambers & Partners, Legal500 și IFLR1000.


 ***


Pentru informații suplimentare:


Anca Toma, Business Development Manager și Cristian Prevenda, Marketing Executive


Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen


Attorneys & Counselors | Intellectual Property Counseling | Tax Advisory Services


Tel: (40-21) 20 11 200 | Fax: (40-21) 20 11 210 |


M: (40-721) 211 122 (Anca) | (40-745) 068 557 (Cristian)


E: anca.toma@nndkp.ro | cristian.prevenda@nndkp.ro


www.nndkp.ro


  
NNDKP assists DKV with its further expansion on the Romanian market


  Bucharest, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) provided legal assistance to DKV in the acquisition of Smart Diesel, the largest independent fuel company in Romania.


DKV is the market leader providing cash-free service en route to the transport business on the European motorways and traffic roads. Through this transaction DKV continues its expansion strategy and consolidates its presence and client database in Eastern Europe.


NNDKP assisted DKV in relation to all the stages of the transaction, including the due diligence, drafting and negotiation of the relevant transaction documents, competition law aspects and various regulatory matters.


NNDKP provided us with professional and competent advice throughout the entire period of this complex transaction. We were very contented with their services”, says Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services at DKV.


The NNDKP core team involved in this transaction was coordinated by Ruxandra Bologa, Partner and Co-head of the Corporate/M&A practice area and included Raluca Gabor, Senior Associate and Emanuel Flechea, Associate, both from the Corporate/M&A practice, Georgeta Dinu, Partner, Head of Competition, State Aid and EU Law practices, Anca Diaconu, Senior Associate (Competition, State Aid and EU Law), and Alina Radu, Partner and Head of Banking & Finance practice. The core team was further supported by various other lawyers and consultants from other areas of practice including M&A, Competition, Banking & Finance, Employment, Environment and Data Protection, IP, Tax.


It has been a pleasure to contribute to a transaction between two companies which place the greatest emphasis on people and on technology, as key drivers for growth. We thank DKV for the opportunity to work together. We congratulate them for their forward thinking business approach”, mentions Ruxandra Bologa, Partner and Co-Head of Corporate/M&A.


The transaction will be finalized once the relevant approvals are obtained and all the necessary formalities are fulfilled.


The two companies agreed that no further details regarding the transaction will be made public.


NNDKP’s Corporate / M&A practice has set benchmarks for over 30 years by advising on some of the most sophisticated high-profile transactions on the Romanian market. Currently a 25-lawyer team, one of the largest teams of M&A specialists on the local market, NNDKP lawyers advised during the past 12 months alone on more than 25 noteworthy M&A deals, both domestic and cross-border.


About NNDKP:


Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen is a promoter of business law in Romania, and is acknowledged, for almost 30 years, as a pioneer of the Romanian legal market. With offices in Bucharest, Cluj-Napoca, Timisoara and Brasov, NNDKP offers full-service and integrated legal and tax advice to companies from diverse industry sectors. For the past three decades, NNDKP lawyers have provided expertise in landmark deals and projects in Romania, contributing to the evolution of the Romanian business environment, including in innovative and niche economic sectors that involved both international corporations and local entrepreneurs.


In addition, NNDKP represents Romania in some of the most prestigious international professional alliances - Lex Mundi, World Services Group - and is a founding member of the South East Europe Legal Group (SEE Legal). The firm is constantly top-ranked in all practice areas by the reputed international guides Chambers & Partners, Legal500 and IFLR 1000.


***


For more details, please contact:


Anca Toma, Business Development Manager and Cristian Prevenda, Marketing Executive


Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen


Attorneys & Counselors | Intellectual Property Counseling | Tax Advisory Services


Tel: +4 021 20 11 200 | Fax: +4 021 20 11 210 |

M: +40721 211 122 (Anca) | +4 0745 068 557 (Cristian)


E: anca.toma@nndkp.ro | cristian.prevenda@nndkp.ro

www.nndkp.ro

.

Cuvinte cheie:  Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen  NNDKP  DKV  Smart Diesel  Sven Mehringer  Ruxandra Bologa 

Imagini

NNDKP alături de DKV în preluarea Smart Diesel

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.