Direcția de Sănătate Ilfov contrazice AEDE privind morbiditatea în Glina, Popești-Leordeni

11 februarie 2021, 05.00 - Afaceri   Mediu  

Bucuresti - 11 februarie 2021 -

Specialiștii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Ilfov contrazic AEDE privind acuzațiile referitoare la morbiditatea crescută cu 50% în Glina, Popești-Leordeni, Berceni și zonele limitrofe datorita depozitului de deșeuri Glina.

Datele  furnizate de DSP Ilfov, prin specialiști departamentului statistică și de supraveghere în sănătate publică, dr. Simona Lăcătușu, dr. Antoaneta Rusu, dr. Marieta Nuță, pe baza raportărilor cabinetelor medicilor de familie, respectiv  statistica privind bolile respiratorii pentru perioada 2017-2019 pentru localitățile din județul Ilfov contrazic informațiile false răspândite de ONG-ul Asociația Europeană pentru Dezvoltare Ecodurabilă - AEDE prin intermediul articolelor plătite în diferite publicații scrise si online, prin care anunță mincinos că în localitățile Glina, Popești Leordeni și Berceni morbiditatea în rândul populației a înregistrat o creștere de 50% datorită depozitului de deșeuri Glina. AEDE duce de peste 2 ani o amplă campanie mediatică de denigrare a societății ECOREC S.A., scopul acțiunilor sale fiind acela de a crea panică în rândul populației și aversiune față de activitatea desfășurată în incinta depozitul Glina inducând ideea că prezența depozitului este un pericol pentru sănătatea publică.

Statistica comunicata de DSP Ilfov contrazice fără echivoc aceste afirmații mincinoase si infirma cele susținute de AEDE. Din aceste date se poate constata  ca afirmațiile AEDE privind creșterea morbidității cu 50% in localitățile învecinate obiectivului depozit Glina, respectiv în Popești – Leordeni, Glina, și Berceni sunt false, în realitate indicatorii privind incidența bolilor sunt în scădere, fie se mențin în apropierea acelorași valori. Creșterea înregistrată în anul 2018 a fost explicată chiar de către specialiștii DSP Ilfov ca fiind cauzată de criza vaccinului antigripal și nu activitatea agenților economici.

Localitate            2017    2018    2019

Jilava                    196        202     368

Vidra                      89        259     165

Voluntari               218         72     100

Buftea                   266       123     101

Glina                       99       365     100

Popești Leordeni    112         71      96

Berceni                     51       123     105

De altfel, tot din datele furnizate de cabinetele medicilor de familie rezultă că indicatorii de sănătate din localitățile învecinate depozitului Glina sunt comparative cu cei înregistrați în localități care nu se află în zona de influență a unui depozit  (ex. Voluntari), în timp ce indicatorii de sănătate pentru localitatea Jilava, aflată în proximitatea depozitului Vidra operat de ECO SUD S.A., înregistrează creștere de peste 50% a incidenței bolilor. Posibil ca AEDE să fi încurcat denumirea depozitelor de deșeuri și în realitate a vrut sa atragă atenția asupra impactului avut de depozitul Vidra operat de ECO SUD S.A.?!

Despre depozitul Glina se știe că funcționează de peste 50 de ani în același amplasament, respectiv din 1967, în primii 30 de ani de activitate fiind administrat de PMB prin RASUB. ECOREC S.A. a preluat depozitul în 2001 și a ecologizat cele 37 ha exploatate neconform de PMB, ulterior construind o zonă tampon de 10 ha pe care au fost plantați 40.000 de salcâmi.  Prin intermediul stației de sortare din incinta depozitului, cea mai mare din România având o capacitate de 70 tone/oră și 480.000 tone/an, s-a reușit performanta ca toate deșeurile municipale care ajungeau la depozit  să fie sortate și astfel să se devieze de la eliminare finală 50% din cantitatea tratată. Depozitul de deșeuri dispune de cele mai bune tehnologii disponibile pentru tratarea levigatului captat din depozitul de deșeuri prin utilizarea instalațiilor de epurare prin osmoză inversă care asigură calitatea apei evacuate la nivelul impus de standardele în vigoare. De asemenea gazul de depozit generat este captat print-un sistem modern exhaustiv de extracție  conectat la o instalație de neutralizare a gazelor de ardere cu o capacitata de 2000 mc pe oră. Toate sistemele sunt monitorizate de la distanță în permanență garantând funcționarea optimă a acestora.

ECOREC S.A., în calitate de operator de depozite de deșeuri, este singura societate din România care deține cerificarea EMAS, standardul de excelenta european în management de mediu care confirmă implicarea societății în îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu integrând conceptul dezvoltării durabile.

ECOREC S.A. în baza datelor comunicate de DSP Ilfov, dezminte acuzațiile AEDE precum că morbiditatea în localitățile Popești Leordeni, Glina și Berceni a crescut cu 50%. Orice informație apărută în spațiul public capabilă să pună sub semnul întrebării activitatea societății este complet neavenită.

Activitatea ECOREC S.A. se desfășoară în perfectă legalitate și niciodată nu a reprezentat un pericol pentru mediul înconjurător sau pentru populație, fiind un garant al unei activități conforme, desfășurate prin cele mai bune tehnici disponibile și în conformitate cu cerințele legale.

Asigurăm opinia publică și toți partenerii noștri că societatea este reprezentată și înregistrată legal în conformitate cu prevederile naționale și deține toate certificările și autorizațiile necesare pentru funcționare. ECOREC S.A. a acordat întotdeauna întâietate protecției mediului și sănătății populației și a desfășurat investiții considerabile în acest domeniu, astfel că nu există niciun pericol ca societatea să nu își execute obligațiile asumate prin contractele de prestări servicii sau prin autorizațiile deținute.

Comunicat de presă furnizat și asumat de ECOREC

.

Cuvinte cheie:  ECOREC  Direcția de Sănătate Ilfov  AEDE  Depozitul de deșeuri Glina  dr. Simona Lăcătușu  dr. Antoaneta Rusu  dr. Marieta Nuță 

Imagini

Direcția de Sănătate Ilfov contrazice AEDE privind morbiditatea în Glina, Popești-Leordeni
Direcția de Sănătate Ilfov contrazice AEDE privind morbiditatea în Glina, Popești-Leordeni
Direcția de Sănătate Ilfov contrazice AEDE privind morbiditatea în Glina, Popești-Leordeni
Direcția de Sănătate Ilfov contrazice AEDE privind morbiditatea în Glina, Popești-Leordeni
Direcția de Sănătate Ilfov contrazice AEDE privind morbiditatea în Glina, Popești-Leordeni

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.