BASF a lansat în România o platformă educațională gratuită, care permite elevilor să efectueze acasă experimente de chimie reale

București - 17 noiembrie 2022 -

Platforma “Lab-free chemistry” este dezvoltată ca un curs interactiv, prin metoda gamification, destinat elevilor din ciclul gimnazial și liceenilor


Constă în patru niveluri cu instrucțiuni pentru efectuarea de experimente sigure și distractive, urmate de un test pentru evaluarea cunoștințelor


Programul Lab-Free Chemistry este disponibil și în limba română


BASF, principala companie chimică la nivel mondial, lansează Lab-Free Chemistry – o platformă online gratuită, prin care liceenii și elevii din ciclul gimnazial din România vor putea învăța chimie realizând experimente sigure și distractive, chiar la ei acasă. Îndeplinirea acestui obiectiv este susținută de experiența gamificată”, compusă din module științifice extinse și interactive.


Experimentele sunt sigure, ușor de urmărit, simplu de efectuat și prezentate într-un mod modern și prietenos pentru tineri, urmate de tranziții rapide care stimulează memoria elevilor. Interfața intuitivă a website-ului în care sunt prezentate experimentele este menită să compenseze farmecul realist al exercițiilor de laborator. După finalizarea cu succes a cursului, studenții au șansa să obțină certificatul BASF Lab-Free Chemistry. Platforma educațională este optimizată atât pentru desktop, cât și pentru dispozitive mobile și poate fi accesată pe labfreechemistry.com.


„Credem că este o idee grozavă pentru a promova educația STEM – Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică, făcând-o mai accesibilă pentru elevi”, declară Andreas Lier, Managing Director BASF România și Bulgaria. Poate cel mai important, promovăm ideea că educația și cunoștințele ar trebui să fie disponibile pentru oricine, motiv pentru care Lab-Free Chemistry nu doar că nu necesită un laborator, dar este și complet gratuit.”


Acest proiect face parte din programul de știință Chemgeneration al BASF, care a contribuit la formarea elevilor de liceu și gimnaziu prin prezentări interactive cu tematică STEM și prin experimente legate de conceptele de sustenabilitate și economie circulară.


La fel ca în anii precedenți, programul se desfășoară în urmatoarele țări: Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Grecia, Ungaria, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, iar conținutul este prezentat în 11 limbi – atât limbi locale, cât și în limba engleză.


Modul interactiv de învățare este practicat de BASF din 2011 și s-a desfășurat în instituții de învățământ proeminente, precum institute și universități, dar în timpul pandemiei de Covid-19, programul a fost transferat în format digital.


„Suntem atât de mândri de felul în care proiectul Lab-Free Chemistry de anul acesta este creat – din punct de vedere conceptual, al conținutului și estetic. Cu siguranță va atrage o mulțime de elevi, în special datorită complexității sale. Recapitulăm tot ceea ce a reprezentat Chemgeneration în ultimii 10 ani”, a spus Andreas Lier.


Despre BASF


La BASF, creăm chimie pentru un viitor durabil. Combinăm succesul economic cu protecția mediului și responsabilitatea socială. Peste 110.000 de angajați din Grupul BASF contribuie la succesul clienților noștri în aproape toate sectoarele și aproape în fiecare țară din lume. Portofoliul nostru este organizat în șase segmente: produse chimice, materiale, soluții industriale, tehnologii de suprafață, nutriție și îngrijire și soluții agricole. BASF a generat vânzări de 78,6 miliarde de euro în 2021. Acțiunile BASF sunt tranzacționate la bursa din Frankfurt (BAS) și sub formă de certificat de depozit american (BASFY) din SUA. Informații suplimentare la www.basf.com.


Informații suplimentare despre prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul companiei BASF sunt disponibile la adresa https://www.basf.com/ro/ro/legal/data-protection-at-basf.html .


BASF in Romania launched free educational web app for performing real chemistry experiments at home


Web app named “Lab-free chemistry” is developed as an interactive and gamified course intended for primary and high-school students.


It consists of four levels with instructions for performing safe and fun experiments followed by the quiz to test their knowledge.


Among others, Lab-Free Chemistry program is also available in Romanian language


World’s leading chemical company BASF is starting Lab-Free Chemistry – free online web application through which high-school students and primary-schoolers from Romania will be able to learn chemistry by performing safe and fun experiments in home conditions. This will be enabled through the gamified experience, composed of extensive and interactive science modules.


Experiments are safe, easy to follow, simple to perform, and presented with a modern and youth-friendly design, followed by fast transitions which stimulate the students’ memory. An intuitive interface on the website where experiments are embedded is intended to compensate the realistic charm of the laboratory exercises. After successfully completing the course, students have the chance to obtain the BASF Lab-Free Chemistry certificate. Educational platform is optimized both for desktop and mobile devices and it can be accessed via labfreechemistry.com website.


‘’We believe that this it is a great idea to promote STEM – Science, Technology, Engineering, and Mathematics, making it more accessible for students”, said Andreas Lier, Managing Director BASF Romania and Bulgaria. “Perhaps most importantly, we promote the idea that education and knowledge should be available to everyone, this is why Lab-Free Chemistry is not only free of lab – it is free of charge as well.’’


This project is a part of BASF’s Chemgeneration Science Program that has been educating high-school and primary school students with interactive STEM-themed presentations and experiments related to the concepts of Sustainability and Circular Economy.


As in previous years, the program covers Austria, Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Greece, Hungary, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, and the content is presented in 11 languages – both local languages and the English language.


The interactive way of learning has been practiced by BASF since 2011, and it was held at prominent educational institutions like Institutes and Universities, but during the Covid-19 pandemic, the program was transferred to a digital format.


‘’We’re so proud of how this year's Lab-Free Chemistry is created – conceptually, content-wise, and aesthetically. It will certainly attract a lot of pupils, especially due to its comprehensiveness. We are recapping everything that Chemgeneration has essentially been in the last 10 years’’, said Andreas Lier.


ABOUT BASF


At BASF, we create chemistry for a sustainable future. We combine economic success with environmental protection and social responsibility. Around 111,000 employees in the BASF Group contribute to the success of our customers in nearly all sectors and almost every country in the world. Our portfolio comprises six segments: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care and Agricultural Solutions. BASF generated sales of €78.6 billion in 2021. BASF shares are traded on the stock exchange in Frankfurt (BAS) and as American Depositary Receipts (BASFY) in the U.S. Further information at www.basf.com.


Further information on personal data processing at company BASF at https://www.basf.com/ro/ro/legal/data-protection-at-basf.html.

.

Cuvinte cheie:  BASF  platformă educațională  chimie  experimente  

Imagini

BASF a lansat în România o platformă educațională gratuită, care permite elevilor să efectueze acasă experimente de chimie reale
BASF a lansat în România o platformă educațională gratuită, care permite elevilor să efectueze acasă experimente de chimie reale

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.