One United Properties achiziționează o clădire abandonată din centrul istoric al Bucureștiului, care va deveni un hotel lifestyle de 5 stele - One Plaza Athénée

21 decembrie 2022, 08.57 - Afaceri   Construcţii   Social   Imobiliare  

București - 21 decembrie 2022 -

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, își continuă planurile de investiții în regenerarea urbană printr-o nouă achiziție: o clădire nefinalizată, abandonată în centrul istoric al Bucureștiului, care va fi transformată într-un hotel lifestyle de 5 stele - One Plaza Athénée. Valoarea tranzacției se ridică la 13,5 milioane de euro.


Clădirea achiziționată se află pe strada Georges Clemenceau nr. 8-10, în apropierea Ateneului Român, iar valoarea brută de dezvoltare este estimată la 48 de milioane de euro. Suprafața totală construită este de 10.154 mp, din care 6.410 mp supraterani și diferența în 3 subsoluri, pe un teren cu suprafața de 1.361 mp. Intenția dezvoltatorului este să reautorizeze și să finalizeze construcția abandonată, care va fi transformată într-o dezvoltare imobiliară hotelieră de lux. One Plaza Athénée va deține approximativ 100 de camere de hotel de 5 stele și va beneficia de servicii conexe de cea mai înaltă calitate, precum piscină, spa, restaurante și alte facilități la parter. Inaugurarea este estimată a avea loc în 2025.


Pe aceeași stradă, construită într-o singură perioadă istorică, domnia Regelui Carol I, One United Properties a achiziționat în 2021 celebra clădire de la nr. 2 clasificată ca monument istoric, Casa Braikoff, care se află în proces de renovare completă, urmând a fi transformată în One Athénée, o dezvoltare rezidențială de lux cu componente comerciale. Prin modul în care a fost concepută, Strada George Clemenceau oferă intimitate și găzduiește doar cateva proprietăți, dintre care două sunt deja intrate în portofoliul One United Properties pentru renovare și repunere în circuitul imobiliar. La numai câțiva pași distanță se află Ateneul Român, Calea Victoriei și Piața Amzei.


„Ne bucurăm că prin această achizitie a unei clădiri nefinalizate, abandonate, dintr-o zonă cu o istorie aparte a orașului reușim să intensificăm eforturile companiei noastre de a se implica în regenerarea centrului Bucureștiului. One Plaza Athénée va deveni o dezvoltare reper pe harta hotelurilor de 5 stele. Ne aflăm în negocieri cu mai multe branduri globale, pentru operarea hotelului cu contract pe mai mulți ani. Situat chiar în inima orașului, viitorul hotel lifestyle va oferi numeroase opțiuni comerciale, culturale și de divertisment la doar câțiva pași distanță”, a declarat Victor Căpitanu, cofondator One United Properties.


Tot în luna decembrie 2022, compania a mai achiziționat trei clădiri istorice în centrul Capitalei, pe strada Academiei, în vederea restaurării acestora și transformării într-o nouă dezvoltare - One Downtown.


Regenerarea urbană și protecția patrimoniului cultural al Bucureștiului fac parte din strategia One United Properties. În 2021, dezvoltatorul a investit pentru prima dată în restaurarea monumentelor istorice, în urma achiziției Casei Braikoff. Clădirea istorică este în curs de renovare completă și va fi cunoscută drept One Athénée. În plus, în martie 2022, One United Properties a achiziționat un alt monument istoric - fosta fabrică Ford, situată în cadrul dezvoltării multifuncționale One Floreasca City, care este în curs de restaurare și va fi transformată într-un spațiu comercial, denumit One Gallery.


One United Properties (BVB: ONE), the leading green investor and developer of residential, mixed-use, and office real estate in Romania, continues its investments in urban regeneration with a new acquisition: an unfinished, abandoned building in the historic centre of Bucharest, which will be transformed into a 5-star lifestyle hotel - One Plaza Athénée. The value of the transaction amounts to 13.5 million euros.


The purchased building is located on 8-10 Georges Clemenceau Street, near the Romanian Athenaeum, and the gross development value is estimated to 48 million euros. The gross buildable area is 10,154 sqm, of which 6,410 sqm above ground and the difference in 3 basements, on a plot of land with an area of ​​1,361 sqm. The developer's intention is to reauthorize and complete the abandoned construction, which will be transformed into a luxury hotel. One Plaza Athénée will comprise approximately 100 5-star hotel rooms and will benefit from the highest quality related services such as swimming pool, spa, restaurants, and other facilities on the ground floor. The inauguration is estimated to take place in 2025.


On the same street, that has been entirely built during the reign of King Carol I, One United Properties acquired in 2021 the famous building at no. 2 classified as a historical monument, the Braikoff House, which is in the process of being completely restored, to be transformed into One Athénée, a luxury residential development with commercial components. Due to the way it was designed, George Clemenceau Street offers privacy and hosts only a few properties, two of which are already included in the One United Properties portfolio for renovation and re-entry into the real estate circuit. Only a few steps away are the Romanian Athenaeum, Calea Victoriei and Amzei Square.


"We are delighted by the acquisition of an unfinished, abandoned building located in an area with a special history of the city. We are thus able to increase our company's efforts to get involved in the regeneration of the centre of Bucharest. One Plaza Athénée will become a landmark development on the 5-star hotel map. We are negotiating with several global Hotel brands, for the operation of the hotel with a multi-year contract. Located right in the heart of the city, the future lifestyle hotel will offer plenty of commercial, cultural and entertainment options just a few steps away", said Victor Căpitanu, co-founder of One United Properties.


In December 2022, the company has also acquired three more historic buildings in the centre of the city, on Academiei street, in order to restore and transform them into a new development - One Downtown.


Urban regeneration and protection of the cultural heritage of Bucharest are part of One United Properties’ strategy. In 2021, the Company invested for the first time in restoring historical monuments following the acquisition of the Braikoff House. The historic building is undergoing a complete renovation and will be known as One Athénée. In addition, in March 2022, One United Properties acquired another historical monument - the former Ford factory, located within One Floreasca City, which is currently undergoing restoration and will be transformed into a retail space, called One Gallery.


ONE UNITED PROPERTIES este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE, iar acțiunile sale sunt incluse în multiplii indici BET și STOXX, în indicele FTSE Russell Global All-Cap, care urmărește cele mai lichide acțiuni din lume, și în indicele FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging, care urmărește evoluția companiilor active în sectorul imobiliar din piețele emergente.

.

Cuvinte cheie:  One United Properties  One Plaza Athénée  Victor Căpitanu  One Downtown 

Imagini

One United Properties achiziționează o clădire abandonată din centrul istoric al Bucureștiului, care va deveni un hotel lifestyle de 5 stele - One Plaza Athénée

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.