One United Properties a obținut autorizația de construire pentru peste 2.000 de apartamente în dezvoltarea One Lake District

09 februarie 2023, 12.57 - Afaceri   Construcţii   Social   Imobiliare  

București - 09 februarie 2023 -

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, a obținut autorizația de construire pentru One Lake District, o dezvoltare rezidențială sustenabilă de amploare cu 2.076 de apartamente, situată chiar pe malul lacului Plumbuita. Valoarea brută de dezvoltare pentru One Lake District este de 337,7 milioane de euro.


Ansamblul rezidențial va fi dezvoltat pe opt hectare de teren, într-o locație exclusivistă pe malul lacului Plumbuita, ceea ce va oferi atât priveliști spectaculoase, cât și acces direct la lac. Varietatea serviciilor oferite de One Lake District va asigura rezidenților toate facilitățile de care aceștia au nevoie în traiul de zi cu zi, de la locuri de parcare și spații comerciale, la servicii pentru relaxare, sport și educaționale pentru copii. Totul sub umbrela unui concept imobiliar axat pe comunitate și un stil de viață durabil. Aceasta deoarece One Lake District va beneficia de sistemul geoexchange menit să asigure energie regenerabilă tuturor locatarilor, sistem care se numără printre cele mai eficiente din punct de vedere energetic, mai curate din perspectiva mediului înconjurător și cele mai rentabile sisteme de utilizare a spațiului disponibile. Dezvoltarea este inclusă din parteneriatul pe care One United Properties l-a demarat cu Veolia România pentru soluții inovatoare care vizează eficientizarea consumului de energie, ca parte din strategia pe termen lung a dezvoltatorului de a livra clădiri durabile, cu amprentă redusă de carbon. Prin implementarea acestei soluții geoexchange, comparativ cu cea tradițională, se vor evita emisii de cca. 2.000 de tone de CO2/an.


Format din 9 clădiri rezidențiale cu aproximativ 2.076 de apartamente, One Lake District se va contura ca o comunitate care va beneficia de locuințe moderne, construite după principii sustenabile, cu design inovator și numeroase servicii integrate. Pe lângă cele 9 turnuri rezidențiale, dezvoltarea include o clădire cu patru etaje destinată exclusiv parcărilor și încă o clădire cu 3 etaje pentru servicii educaționale și administrative. Sunt prevăzute 2.614 locuri de parcare, atât suprateran, cât și în clădirea dedicată. În plus, cele 5 spații comerciale vor aduce viitorilor rezidenți numeroase servicii comerciale, gastronomice sau de relaxare. Poziționarea excelentă pe malul lacului, într-o zonă care oferă acces rapid la spații de birouri, restaurante, centre comerciale, precum și faptul că ansamblul va fi conectat direct la autostrada A3 reprezintă avantaje ale One Lake District pentru un stil de viață modern în București.


„One Lake District va fi un complex rezidențial exclusivist, realizat la standardele superioare de calitate cu care ne-am obișnuit deja clienții. Propunem o paletă diversificată de servicii special concepute pentru rezidenți, precum și unități rezidențiale variate, de la studiouri, la apartamente cu 1, 2, 3 camere sau duplexuri. Ansamblul se înscrie în linia dezvoltărilor One United Properties care vizează și segmentul mediu și mediu-superior, iar prețurile de vânzare pornesc de la aproximativ 85.000 de euro. Locația pe care am ales-o este, la fel ca în cazul tuturor dezvoltărilor noastre, cea mai bună pe care o poate oferi zona respectivă, cu acces rapid la toate serviciile necesare. Prin toate avantajele pe care le oferă, această locație reprezintă noul pol important al zonei de nord a Bucureștiului”, spune Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division One United Properties.


One Lake District va avea o suprafață totală construită de peste 250 de mii de metri pătrați și va fi construit în trei faze de dezvoltare, fiind estimat a fi livrat la finalul anului 2026.


ONE UNITED PROPERTIES este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE, iar acțiunile sale sunt incluse în multiplii indici BET și STOXX, în indicele FTSE Russell Global All-Cap, care urmărește cele mai lichide acțiuni din lume, și în indicele FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging, care urmărește evoluția companiilor active în sectorul imobiliar din piețele emergente.


One United Properties (BVB: ONE), the leading green investor and developer of residential, mixed-use, and office real estate in Romania, has obtained the building permit for One Lake District, a large-scale sustainable residential development with 2,076 apartments, located right on the shores of Lake Plumbuita. The gross development value (GDV) for One Lake District is 337.7 million euros.


The residential compound will be developed on eight hectares of land, right on the shores of Lake Plumbuita, which will offer both spectacular views and direct access to the lake. The variety of services offered by One Lake District will provide residents with all the amenities they need in their daily lives, from parking and commercial spaces, to leisure, sports, and educational facilities for children, all based on a real estate concept focused on community and a sustainable lifestyle. One Lake District will benefit from the geoexchange system designed to provide renewable energy to all tenants, a system that is among the most energy-efficient solutions, environmentally clean, and cost-effective space conditioning systems available. The development is included in the partnership that One United Properties has started with Veolia Romania for innovative solutions aimed at improving the efficiency of energy consumption, as part of the developer's long-term strategy to deliver sustainable buildings with a low carbon footprint. By implementing this geoexchange solution, compared to the traditional one, approximately 2,000 tons of CO2 emissions a year will be avoided.


Consisting of approximately 2,076 apartments spread over 9 residential buildings, One Lake District will shape up as a community that will benefit from modern housing, built on sustainable principles, with innovative design and a wide range of integrated services. In addition to the 9 residential towers, the development also includes a four-level building dedicated exclusively to parking and another 3-level building for educational and administrative services. 2,614 parking spaces are provided both above ground and in the dedicated building. In addition, the 5 commercial spaces will bring future residents several commercial, gastronomic or leisure services. The excellent positioning on the shores of the lake, in an area that offers quick access to office spaces, restaurants, shopping centres, as well as the direct connection to the A3 highway, are advantages of One Lake District for a modern lifestyle in Bucharest.


"One Lake District will be an exclusive residential complex, built according to the high standards of quality that we promote in all developments. We offer a diverse palette of services specially designed for residents, as well as a selection of different residential units, from studios to 1, 2, 3-room apartments or duplexes. The compound is part of our company line of developments that also target the middle and upper-middle segment, and sales prices start at approximately 85,000 euros. The location we have chosen is, as with all our developments, the best the area has to offer, with quick access to all the necessary services. The location offers so many advantages and it surely represents the new important pole of the northern area of ​​Bucharest", says Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division One United Properties.


One Lake District will have a gross building area (GBA) of ​​over 250,000 square meters and will be built in three development phases, estimated to be delivered by the end of 2026.


.

Cuvinte cheie:  One United Properties  One Lake District  Beatrice Dumitrașcu 

Imagini

One United Properties a obținut autorizația de construire pentru peste 2.000 de apartamente în dezvoltarea One Lake District

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.