INVESTIȚII PRODUCTIVE PENTRU REDRESAREA ECONOMICĂ A IMPEROS CONCEPT RO S.R.L.

22 martie 2023, 01.50 - Afaceri   Social  

București - 22 martie 2023 -

S.C. IMPEROS CONCEPT RO S.R.L., cu sediul în Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 53, județul Maramureș, România și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, au semnat la data de 10.02.2023 contractul de finanțare nr. 948/POC/411/AS/10.02.2023, în valoare totală de 4.109.582,21 lei.


Obiectivul general al proiectului este reprezentat relansarea economică a întreprinderii prin implementarea unui program de investiții care să contribuie la ameliorarea efectelor negative ale pandemiei COVID-19 în direcția creșterii competitivității economice, îmbunătățirii productivității muncii și a reducerii impactului activității asupra mediului înconjurător.


Rezultate așteptate în urma implementării proiectului sunt:


·       Achiziția de echipamente cu un pronunțat caracter „verde” încorporând tehnologii de ultimă generație;


·       Creșterea contribuției la atingerea obiectivelor de mediu;


·       Relansarea economică a întreprinderii prin ameliorarea efectelor pandemiei COVID 19.


Proiectul, care primește finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectivul Specific 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive, va fi implementat în perioada 10.02.2023 – 31.12.2023, în Localitatea Baia Mare, Bld. Unirii, Nr. 53, județ Maramureș, România.


Valoarea totală a proiectului este de 4.109.582,21 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 1.480.159,71 lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 1.239.870,38 lei şi Bugetul Naţional – 240.289,33  lei.Domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției este cel al lucrărilor de pardosire și placare a pereților, domeniu delimitat conform legislației în vigoare prin Codul CAEN 4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților.


Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020


Date de contact:


IMPEROS CONCEPT RO S.R.L.


Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 53, județul Maramureș, România


Persoană de contact: ANDREEA-MIHAELA ANDREICA


Tel.: 0262215334, e-mail: office@imperos.ro

.

Cuvinte cheie:  Fondul European  Dezvoltare Regională  IMPEROS CONCEPT RO  

Imagini

INVESTIȚII PRODUCTIVE PENTRU REDRESAREA ECONOMICĂ  A IMPEROS CONCEPT RO S.R.L.

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.