COMUNICAT COMUN Al INVESTITORILOR INSTITUŢIONALI AI ARCELORMITTAL ROMAN

Bucureşti - 10 decembrie 2010 - În calitate de investitori instituţionali pe piaţa de capital din România, noi, SIF 2 Moldova S.A., East Capital Asset Management, Banca Transilvania Asset Management, S.S.I.F. BROKER S.A., S.S.I.F. Target Capital, acţionari ai S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN SA ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la încălcarea unor principii fundamentale ale funcţionării pieţei de capital în cazul ArcelorMittal Roman S.A.

Societăţile noastre au sub administrare active cu o valoare totală de aproximativ 5 miliarde de Euro, iar investiţiile pe piaţa de capital din România au o valoare de peste 330 milioane de Euro. În total fondurile noastre au o deţinere cumulată ce reprezintă 19,21% din capitalul social al ArcelorMittal Roman S.A.

În data de 13 Decembrie 2010, acţionarul majoritar, grupul ArcelorMittal, încearcă să impună Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor o majorare de capital social cu suma de 568.813.785 lei, respectiv peste 130 milioane de Euro, pentru a reîntregi capitalul social al companiei, afectat de pierderile înregistrate în ultimul exerciţiu financiar. Această propunere presupune o majorare a capitalului social de cca. 16 ori faţă de nivelul actual.

Propunerea de majorare a capitalului social nu este însoţită de un plan de afaceri sustinut de buget de venituri şi cheltuieli pentru perioada următoare care să indice care va fi destinaţia sumelor imense care sunt cerute acţionarilor şi vine în contextul în care actualul consiliu de administraţie, dominat covârşitor de salariaţi ai grupului ArcelorMittal, a refuzat sistematic să pună la dispoziţia investitorilor informaţii cu privire la cauzele producerii acestor pierderi uriaşe, precum şi cu privire la operaţiunile încheiate de ArcelorMittal Roman cu alte societăţi din cadrul grupului ArcelorMittal.

Ne exprimăm speranţa că raportul de audit suplimentar ce urmează a fi întocmit de auditorul financiar al companiei, Deloitte România, va clarifica cu corectitudine şi în spiritul dispoziţiilor legale toate aspectele legate de operaţiunile intragrup încheiate de ArcelorMittal Roman cu societăţi afiliate grupului ArcelorMittal.

Totodată, solicităm în mod public Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare să dispună de urgenţă toate măsurile legale necesare pentru restabilirea legalităţii în cazul ArcelorMittal Roman, în special pentru respectarea principiilor transparenţei şi al protecţiei investitorilor.

De asemenea, solicităm acţionarului majoritar, grupului ArcelorMittal să respecte principiile de funcţionare a pieţelor de capital din statele civilizate ale lumii şi să nu impună o majorare de capital social în absenţa informării complete şi exacte a celorlalţi acţionari cu privire la cauzele pierderilor suferite de societate, dar şi cu privire la destinaţia care va fi acordată sumelor de bani obţinute în urma majorării de capital social. Este limpede în momentul de faţă că aceste informaţii sunt deţinute de către acţionarul majoritar, fiind afectat în mod substanţial principiul egalităţii de tratament a acţionarilor unei societăţi listate pe o piaţă reglementată, dar şi regimul informaţiilor privilegiate.

În condiţiile în care grupul ArcelorMittal va impune majorarea capitalului social în absenţa diseminării acestor informaţii va fi evident că singurul scop al acestei operaţiuni îl va reprezenta diluarea drastică a participaţiilor celorlalţi acţionari, care vor fi puşi în imposibilitate de a subscrie şi de a vărsa sume de bani importante fără a cunoaşte nici destinaţia acestora şi nici dacă există şanse reale pentru stoparea pierderilor.

SIF 2 Moldova S.A.
East Capital Asset Management,
Banca Transilvania Asset Management,
S.S.I.F. BROKER S.A
Target Capital
Prin reprezentanti legali

.

Cuvinte cheie:  comunicat  investitori  ARCELORMITTAL 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.