Comunicat de presa transmis de Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru Construcţii Maşini S.A

26 august 2014, 09.50 - Afaceri   Tehnologie  

Bucuresti - 26 august 2014 - Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

S.C. ICTCM Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru Construcţii Maşini S.A., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Olteniţei 103, Sector 4, cod poştal 041303, încheie în data de 26-august-2014, proiectul „Cercetări aplicative, tehnologie şi echipament tehnologic privind pulverizarea termică de înaltă rezistenţă prin procedeul HVOF utilizat în aplicaţii industriale şi medicale – TEHVOF”, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei (ME) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE), Axa Prioritară 2, Operaţiunea 2.1.2: „Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate ".

Proiectul s-a implementat în municipiul Bucureşti pe o durată de 46 luni.

Obiectivele proiectului sunt:

- crearea unui nucleu de competenţă tehnică şi ştiinţifică în domeniul acoperirilor metalice de înaltă rezistenţă mecanică, termică, anticorozivă pentru materiale utilizate în aplicaţii industriale sau medicale, utilizând procedeul HVOF (High Velocity Oxigen Fuel);

- realizarea unui sistem tehnologic HVOF care să permită efectuarea cercetărilor aplicative;

- crearea condiţiilor accesului pe piaţă a noului sistem tehnologic prin efectuarea de cercetări teoretice şi aplicative pentru rezolvarea unor cerinţe practice din industrie sau pentru producţia de echipamente medicale.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: ing. Valeriu AVRAMESCU
Funcţie: responsabil implementare proiect
Tel.: +(4021) 634 10 38 int. 22, Mobil: +40 722 508 270, Fax +(4021) 634 10 38,

e-mail: vavramescu@ictcm.ro; valeriuavramescu@yahoo.com

Autoritatea Contractantă: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE - OI POSCCE,

Str. Mendeleev 21-25, Sect. 1, Bucureşti,

tel/fax +40-21-312.66.17 e-mail: structurale@ancs.ro

.

Cuvinte cheie:  comunicat  presa  ICTCM  

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.