Brother România acordă premiile Climate Action 2022

București - 11 iulie 2022 -

Absolventa programului de master ”Ingineria şi protecţia mediului în spațiul rural” – Andreea Chiriac – a primit premiul I acordat de către compania Brother România în cadrul programului Climate Action 2022 pentru Lucrarea ”Menținerea și valorificarea zonelor umede din comuna Saligny, Constanța”. Al doilea premiu a fost acordat absolventei programului de master Geomatică pentru ingineria mediului” - Elena Mălina Ștefan - pentru realizarea lucrării ”Determinarea hărții de hazard în secțiunea albiei râului Buzău”.


Compania Brother România acordă an de an premii pentru absolvenții programului de master pe domeniul protecției mediului de la Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului (FIFIM) din cadrul Universității de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMVB), fiind al patrulea an consecutiv de parteneriat. În acest context, anul acesta au fost premiate două absolvente: Andreea Chiriac și Elena Mălina Ștefan pentru abordarea unor teme cu aplicabilitate practică și fundamentare științifică.


”Lucrarea ”Menținerea și valorificarea zonelor umede din comuna Saligny, Constanța”, realizată de Andreea Chiriac, uimește prin gradul ridicat de aplicabilitate. Se adresează direct administrației locale propunând trei variante de soluționare a nevoii de compromis între nevoile comunității umane și protejarea ariei din punct de vedere natural. Am remarcat faptul că aceste concepte sustenabile propuse au aplicabilitate în toate zonele similare de pe cursul Dunării”, a declarat Simona Predescu, reprezentanta companiei Brother România.


Premiile Climate Action acordate în acest an de compania Brother România, cu o valoare de 500 și 250 de Euro, urmăresc tocmai acest aspect de încurajare a tinerilor care își construiesc cariera în domeniul protecției mediului.


Faptul că parteneriatul USAMV - Brother România a ajuns la a patra ediție ne onorează și reprezintă o dovadă a încrederii în actul de educație. Dorim să încurajăm colaborarea dintre companii și universitate prin eforturile pe care le facem pentru pregătirea absolvenților noștri ca viitori specialiști în domeniul sensibil și actual al ingineriei și protecției mediului în România”, a menționat prof. univ. Ana Virsta, decanul Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului din cadrul USAMV.


Cele două lucrări premiate arată un nivel avansat de cunoștințe teoretice, dovedind în același timp aplicabilitate practică, cu studii pe situații specifice ale zonelor din țara noastră, în județele Constanța și Buzău.


A doua lucrare, ”Determinarea hărții de hazard în secțiunea albiei râului Buzău”, realizată de absolventa Elena Mălina Ștefan a fost apreciată ca ”o lucrare complexă care se bazează pe modele matematice. Teoretizarea ridicată arată cunoștințe deosebite și permite un grad mare de generalizare. Astfel, propune un mod de evaluare generală a potențialului hazard pe albia râurilor, incluzând un studiu realixzat pe râul Buzău și ține cont și de seismicitatea zonei”, spune Simona Predescu.


Premiul „Climate Action” recunoaște colaborarea la nivel global între reprezentanții comunităților de afaceri, consorțiilor științifice și mediului academic pentru a crea un cadru mai sănătos și o societate mai echitabilă. Unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții pentru mediul de afaceri la nivel global, Brother România este interesat de acțiunile pe care principalii actori economici le pot realiza pentru a crea un mediu durabil prin utilizarea durabilă a ecosistemelor terestre și combaterea deșertificării, alături de stoparea degradării terenurilor și a pierderii biodiversității.


Compania este implicată la nivel global în efortul de combatere a schimbărilor climatice prin planul Brother Group Environment Vision 2050, program care susține Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ONU), alături de cele mai importante companii ale lumii. În acest context aprecierea noilor generații de experți, în special cei din zona agronomiei, încuranjează educația și cercetarea pentru a găsi soluțiile inteligente în păstrarea și promovarea biodiversității.


Despre Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București


Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMVB), „o universitate pentru viaţă şi agricultură prin educaţie şi cercetare de înaltă calitate”, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare acreditată, cu personalitate juridică, ce face parte din reţeaua instituţiilor de învăţământ superior de interes public, având caracter nonprofit şi apolitic. USAMVB este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale legislaţiei şi reglementărilor naţionale din domeniul învăţământului, cu Carta universitară şi regulamentele proprii pentru a-şi îndeplini misiunea asumată.


Absolvenții Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului - unică în ţară - dobândesc calificări pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, fiind pregătiți pentru a lucra în următoarele sectoare de activitate/instituții: construcții – proiectare și execuție, Agenții de mediu, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, servicii / cadastru, administrația centrală și locală, cercetare și consultanță, Real Estate & Business.


Despre Brother


Fondată în Japonia cu mai bine de un secol în urmă de către cei doi frați Masayoshi și Jitsuichi, Brother este în prezent o marcă recunoscută la nivel mondial pentru inovație tehnologică. Compania desfășoară operațiuni în peste 40 de țări și regiuni.


Printre produsele Brother, se numără imprimante, echipamente multifuncționale, scanere și soluții de etichetare. Oferta pentru o eră bazată tot mai mult pe tehnologie digitală și inteligentă include soluții mobile de tipărire și servicii de management al printurilor (Managed Print Services - MPS).

.

Cuvinte cheie:  Brother  USAMVB  Ana Virsta 

Imagini

Brother România acordă premiile Climate Action 2022
Brother România acordă premiile Climate Action 2022
Brother România acordă premiile Climate Action 2022
Brother România acordă premiile Climate Action 2022
Brother România acordă premiile Climate Action 2022

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.