Anunț de finalizare implementare proiect ”Dezvoltarea de către AROBS a unui nou sistem de testare unități centrale de control destinate vehiculelor”

București - 27 septembrie 2023 -

S.C. AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A., cod de identificare fiscală 11291045, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/1845/1998, cu sediul în județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str. Donath 11 B, anunță finalizarea proiectului ”Dezvoltarea de către AROBS a unui nou sistem de testare unități centrale de control destinate vehiculelor”, COD SMIS123359.


Proiectul îi are ca beneficiari pe AROBS Transilvania Software S.A. ca lider de proiect, iar Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este partener.


Proiectul a fost cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin POC/163/1/3/ - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.  Data de început a proiectului a fost 04.10.2021, iar proiectul va fi finalizat în data de 04.10.2023.


Entitatea finanțatoare a acestui proiect este Uniunea Europeană, iar valoarea totală a proiectului este de 3,548,268.45 RON, din care valoarea nerambursabilă este de 2,341,083.94 RON.


Prin acest proiect s-au realizat următoarele:


1. 1.Obținerea unui prototip comercial final, pe parcursul a 24 de luni, prin dezvoltarea unui know-how intern pentru fazele Cercetare-Dezvoltare în colaborare cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca și diseminarea rezultatelor obținute.


2. 2. Dezvoltarea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul partenerilor, în cele 24 de luni de implementare, prin crearea a 3 noi locuri de muncă pentru cercetători (1 în cadrul liderului de proiect și 2 în cadrul partenerului) și 3 noi locuri de muncă, altele decât pentru cercetători.


3. 3. Crearea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în cadrul partenerilor prin achiziția de active corporale (7 echipamente) și necorporale (softuri de specialitate și drepturi de utilizare), 10 obiecte de inventar și materiale pentru dezvoltarea unei soluții tehnice moderne, brevetabile, care se va putea integra pe piața națională și mondială de profil.


4. 4. Introducerea rezultatelor cercetării în procesul de producție prin achiziția și punerea în funcțiune a echipamentelor (3 echipamente IT) necesare lansării seriei 0 a noului produs, până în luna 24 de implementare a proiectului.


Date de contact: Andreea Marcu, director marketing și comunicare, andreea.marcu@arobsgroup.com, https://arobs.com/


Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

.

Cuvinte cheie:  AROBS  proiect  Fondul European de Dezvoltare Regională  Proiect co-finanțat  

Imagini

Anunț de finalizare implementare proiect  ”Dezvoltarea de către AROBS a unui nou sistem de testare  unități centrale de control destinate vehiculelor”
Anunț de finalizare implementare proiect  ”Dezvoltarea de către AROBS a unui nou sistem de testare  unități centrale de control destinate vehiculelor”

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.