Anunț finalizare proiect

București - 08 decembrie 2023 -

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM, Centrul de Transfer Tehnologic (CTT) anunță finalizarea proiectului ”Dezvoltare prin inovare”, cod SMIS 139532, finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa 1 - Promovarea transferului tehnologic.


Perioada de desfășurare a proiectului: 01.11.2021-31.12.2023.


Valoarea totală a proiectului: 726.000,00 lei.


Suma nerambursabilă solicitată: 653.400,00 lei.


Obiectivul general al proiectului: Creșterea eficienței economice a IMM-urilor din agro-industrii din Regiunea Sud Muntenia prin creșterea gradului de inovare în firme, rezultat al extinderii capacității serviciilor CTT-ICECHIM în regiune în domeniile de specializare inteligentă:


1.         Bioeconomie


2.         Energie, mediu și schimbări climatice


3.         Eco-nano tehnologii și materiale avansate


În cadrul proiectului s-au realizat următoarele activități în sprijinul întreprinderilor din Regiunea Sud Muntenia:


·        Un curs în vederea formării unei culturi a inovării și pregătirii întreprinderilor pentru un dialog cu organizații de cercetare dezvoltare în vederea abordării transferului tehnologic;


·        Un studiu de evaluare tehnologică privind prelucrabilitatea materialelor plastice prin aditivare;


·        Un studiu de veghe tehnologică privind tehnologiile de tratare preliminară a deșeurilor din mase plastice;


·        Servicii tehnologice specifice privind valorificarea substraturilor organice prin creșterea larvelor de insecte în vederea utilizării ca hrană pentru animale;


·        Servicii de prototipare și testare a tehnologiilor ICECHIM de depoluare a apelor.


În plus, proiectul a contribuit la creșterea capacității Centrului de Transfer Tehnologic ICECHIM de a răspunde necesităților IMM-urilor prin participarea personalului propriu la cursuri de formare, activități de internaționalizare, realizarea unei platforme de tranzacționare a tehnologiilor și a unor instrumente de tranzacționare online.


Persoana de contact: Mihaela Frîncu, tel. 0724.420.257.

.

Cuvinte cheie:  Cercetare-Dezvoltare  ICECHIM  Dezvoltare prin inovare  Transfer Tehnologic  

Imagini

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.