„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

București - 28 februarie 2024 -

VESTA INVESTMENT anunță aprobarea proiectului „Realizarea unei noi capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară pentru VESTA INVESTMENT SRL – 0.3 MWp (300.2 kWp)


VESTA INVESTMENT SRL a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Realizarea unei noi capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară pentru VESTA INVESTMENT SRL – 0.3 MWp (300.2 kWp)” aprobat în cadrul apelului competitiv PNRR/2022/C6/M ENERGIE/I1/Lansarea unei proceduri de ofertare pentru proiecte de producție de energie din surse regenerabile (energie eoliană și solară). Proiectul va contribui la creșterea eficienței energetice și la reducerea amprentei de carbon si va fi implementat la sediul VESTA INVESTMENT SRL din Otopeni, Ilfov. Energia generată de centrala fotovoltaică este destinată autoconsumului.


Activitatile necesare implementării proiectului vor demara cu procedurile specifice de achiziții.


Valoarea totală a proiectului: 1.978.291,17 lei cu TVA din care 1.663.098,97 lei fără TVA


Valoarea ajutorului de stat solicitat (finanțarea nerambursabilă): 747.881,62 lei fără TVA


Contract de finanțare nr.: 169/30.12.2023


Perioada de implementare: 22.06.2022 - 31.12.2024


Obiectivul general al proiectului este de a contribui la creșterea producției de energie din surse regenerabile cu scopul atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6 Energie, măsura de investiții I1, prin obținerea unei capacități operaționale suplimentară instalată de producere a energiei fotovoltaice de 0.3 MWp, printr-o scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră și substituirea unei cantități de energie electrică din surse convenționale, livrată la momentul de față din rețeaua publică.


Obiectivele specifice:


Implementarea unei centrale fotovoltaice cu o putere instalată de 0.3 MWp pentru producerea de energie electrică


391.69  MWh energie anuală produsă cu un impact direct asupra facturii de energie electrică, cu un grad de predictibilitate ridicat


241.95 tCO2 – economie de carbon


34 Economie tep


Contact


Manager proiect,


Ion Parvu


Tel: 0731494277


e-mail: ion.parvu@vesta.ro

.

Cuvinte cheie:  PNRR Fonduri pentru România România modernă  

Imagini

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.